Psykoterapi

Psykoterapi passar dig som önskar utforska och förstå dig själv, dina relationer och din livssituation. I terapin utgår vi från att insikt och förståelse för sig själv och sin historia skapar möjlighet till förändring. Du får möjlighet att bearbeta tidigare erfarenheter som har påverkat dig genom livet vilket skapar en större frihet i en här- och nu situation.Vad är psykodynamisk terapi?

I psykodynamisk terapi utgår man ifrån att psykiska symtom har en betydelse och går att förstå. Låg självkänsla, oro, ångest och depression uppstår när man inte har hittat ett sätt att hantera sina känslor, relationer och livsomständigheter. I terapimetoden pratar vi om att alla människor har olika ”försvar” för smärtsamma känslor och erfarenheter. Dessa försvar fyllde en funktion när de skapades men kan påverka dig i din nuvarande livssituation och i dina relationer på ett sätt som skapar mer besvär än vad de är hjälpsamma. Under terapins gång kommer vi att undersöka vilka försvar du har utvecklat under ditt liv och om de utgör ett hinder för dig att leva det liv du vill eller om de fortfarande är hjälpsamma.Vad händer under terapin?

Att gå i terapi är en speciell och udda upplevelse. Du kommer vara den i som är i centrum och det är din historia som får ta plats, vilket kan göra att det upplevs som ensidigt och ojämnt. Det innebär att terapeuten kommer möta dig där du är för dagen, följa med i ditt narrativ och hjälpa dig att utforska det samtidigt som dina försvar utmanas. Att gå i terapi är på så sätt väldigt annorlunda i jämförelse med att prata med en nära vän eller familjemedlem. Terapeuten är en neutral tredje part som lyssnar utan att värdera det du säger. Terapeuten har även en total tystnadsplikt vilket kan underlätta för en att prata om svåra saker.Hur går det till?

Första steget du gör är att boka en provsession där du berättar om dig själv och tillsammans med psykologen definierar det du vill ha hjälp med. Du får även möjlighet att ställa frågor och berätta om dina förväntningar på terapin. Men det är framför allt ett tillfälle för dig att känna efter om psykologen är rätt för dig. Förtroende för sin terapeut är den viktigaste ingrediensen för terapins framgång. Ibland kan man behöva några sessioner för att känna efter, varför det oftast bokas in ytterligare 3-5 sessioner och innan fler bokas sker en utvärdering över samarbetet och tillsammans beslutar vi om att fortsätta eller att avsluta terapin. Men våga lita på din magkänsla vid första besöket!Hur ofta ska man gå?

Generellt är det för de flesta mest effektivt att gå en och ibland två gånger i veckan. Det är däremot individuellt och vi har alla olika förutsättningar gällande ekonomiska, praktiska och tidsmässiga aspekter. Har man inte ekonomi till att gå en gång i veckan kan man gå mer sällan, men det kan göra att det är svårare att hålla utvecklingsprocessen igång vilket i sin tur kan göra att terapin inte upplevs som hjälpsam. Träffar som sker så sällan som var tredje vecka eller mer blir snarare stödsamtal än psykoterapi.
Hur många gånger?

Hur länge man går i psykoterapi är individuellt eftersom vi alla har olika problem i livet som vi behöver hjälp med. Att genomgå terapi innebär ett djupt förändringsarbete som inte sker över en natt eller efter ett fåtal tillfällen, utan det kan variera från månader upp till år. I vissa perioder kan man behöva arbeta mer intensivt i terapin och i andra kan man behöva glesa ut kontakten, men då används terapeuten mer som ett bollplank.
När avslutas terapin?

Målet med terapin är att du med tiden ska bli din egen terapeut/psykolog så att du kan hantera framtida hinder som du ställs inför utan att fastna i tidigare försvar. När du känner dig redo för att avsluta bestämmer vi ett datum för avslut och ägnar de sista sessionerna till att reflektera, summera, utvärdera och avsluta terapin. Vissa kan vid det här stadiet behöva att det går en längre tid mellan de sista sessionerna för att slutligen avsluta helt.